Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00904575
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 27/06/2006
Дата публікації 27/06/2006
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Обухiвський райагротехсервiс"
Юридична адреса* 08700, Київська обл., м.Обухiв, вул.Будьоного, 35
Керівник* Шум Iгор Миколайович - Голова правлiння
Контактна особа* Лисенко Галина Iванiвна - Головний бухгалтер. Тел: /04472/ 5-11-73
E-mail* немає
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
27/06/2006 11 1063000 1 Збiльшення статутного фонду шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi. акцiй розповсюджуються шляхом вiдкритої пiдписки. Обiг акцiй здiйснюється у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. 113.45 19.5 Рiшення про збiльшення статутного фонду товариства шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi прийняте на загальних зборах акцiонерiв 27 червня 2006р. Пiдписка на акцiї проводиться в 2 етапи : 1-й з 11.09.2006р. по 25.0